Nyheter

Tilskudd for 2017 halvert - Telefonkontakt vedtatt nedleggelse
Vi har fått brev om at tilskuddet fra Helsedirektoratet for 2017 blir halvert, noe som dessverre gjør det umulig å drive Telefonkontakt videre. Under styremøtet den 20. juni ble det derfor formelt vedtatt å nedlegge Telefonkontakt, etter 46 års drift. Vi regner med at mer enn seks tusen eldre og uføre har hatt gleden og tryggheten ved å ha en fast telefonvenn gjennom årene, og ønsker å takke alle telefonvenner for en viktig innsats mot ensomhet!

Det er sendt ut brev til alle telefonvenner og brukere om nedleggelsen.

Etter 1. august kommer kontoret bare sporadisk til å være betjent.

Eventuell spørsmål i forbindelse med avvikling dette bør sendes på mail til

Publisert 24.07.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  editor
Source : 


  • Telefonkontakt er avhengig av å spre kunnskapen om telefonvenn-tilbudet til sentrale personer som arbeider med eldre. Vi har nylig vært på informasjonsbesøk hos seniorveileder i Furuset bydel og pleie- og omsorgssjefen i Sankt Hanshaugen bydel, og håper de kan spre det videre til kolleger og eldre de møter i sitt arbeid.
  • Her kan du lese om generalforsamling, nytt styre, drift, økonomi og forsøk på å skaffe flere midler til drift.
  • x