Nyheter

Telefonvenn Monas spesielle historie
Det er ikke så ofte at et telefonvennforhold avsluttes med bruker på grunn av gledelige omstendigheter - men det hender! Les hva telefonvenn Mona (61) fra Oslo, forteller i vårt miniportrett

-Mona, hvorfor ble du en telefonvenn og hva er erfaringene dine så langt?

-Første gang jeg hørte om Telefonkontakt var i en notis i en bydelsavis i 1976. Den sommeren var vikar og ringte til flere forskjellige brukere. I 2009 var jeg tilbake som fast telefonvenn, og har siden da ringt til ni brukere, både kvinner og menn.

Jeg har opplevd det som fint og givende, ikke minst at brukerne i det store og hele har vært takknemlige og gitt uttrykk for at de har satt pris på samtalene. De vil gjerne prate, og temaene har vært så mangt, mest hverdagslige ting, men også helse, politikk, dramatiske nyheter, etc. Jeg vet at normen for telefonvenner er samtaletid på rundt 20 minutter, men med den ene av de to brukerne jeg har nå, går det fort en time når vi snakker. Dette er helt greit for meg, samtalene er hyggelige, og ikke fokusert på negative ting i livet.

For et par år siden opplevde jeg noe helt spesielt. Jeg fikk en bruker som var høyt utdannet og hadde arbeidet i helsevesenet. Han hadde fått en sykdom som gjorde at han mistet syn, og var blitt helt blind. Han var sterkt nedtrykt da jeg begynte å snakke med ham. Siden jeg selv er synshemmet og har verv i Blindeforbundet, kunne jeg imidlertid gi ham noen praktiske råd, jeg fikk ham blant annet til å kjøpe seg en smart-telefon og lært han å bruke den. Jeg oppmuntret ham også til å komme seg ut, for eksempel å drive hagearbeid. Dette var med på å hjelpe på humøret hans.

Etter en stund skjer det utrolige at han klaret å finne ut hvilken sykdom han har, en veldig sjelden lidelse som gjorde ham blind, og klarer også å finne medisiner som gjør at etter hvert fikk tilbake synet. Sist jeg snakket med ham, var han ute og kjørte bil! Det er virkelig spennende å ha vært med på en slik historie.

Publisert 31.01.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  editor
Source : 


  • Vi har fått brev om at tilskuddet fra Helsedirektoratet for 2017 blir halvert, noe som dessverre gjør det umulig å drive Telefonkontakt videre. Under styremøtet den 20. juni ble det derfor formelt vedtatt å nedlegge Telefonkontakt, etter 46 års drift. Vi regner med at mer enn seks tusen eldre og uføre har hatt gleden og tryggheten ved å ha en fast telefonvenn gjennom årene, og ønsker å takke alle telefonvenner for en viktig innsats mot ensomhet!
  • Telefonkontakt er avhengig av å spre kunnskapen om telefonvenn-tilbudet til sentrale personer som arbeider med eldre. Vi har nylig vært på informasjonsbesøk hos seniorveileder i Furuset bydel og pleie- og omsorgssjefen i Sankt Hanshaugen bydel, og håper de kan spre det videre til kolleger og eldre de møter i sitt arbeid.
  • x