Nyheter

Nytt styre i Telefonkontakt
På generalforsamling 28. februar ble det valgt et nytt styre i Telefonkontakt, bestående av telefonvenner. Det nye styret er: Stein Solberg, Grete Mostue, Ingrid Salmi, Tove Hellerud og Karin Smedheim. Telefonkontakt ønsker å takke deg gamle styret for god innsats!
Publisert 01.03.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  editor
Source : 


  • Vi har fått brev om at tilskuddet fra Helsedirektoratet for 2017 blir halvert, noe som dessverre gjør det umulig å drive Telefonkontakt videre. Under styremøtet den 20. juni ble det derfor formelt vedtatt å nedlegge Telefonkontakt, etter 46 års drift. Vi regner med at mer enn seks tusen eldre og uføre har hatt gleden og tryggheten ved å ha en fast telefonvenn gjennom årene, og ønsker å takke alle telefonvenner for en viktig innsats mot ensomhet!
  • Telefonkontakt er avhengig av å spre kunnskapen om telefonvenn-tilbudet til sentrale personer som arbeider med eldre. Vi har nylig vært på informasjonsbesøk hos seniorveileder i Furuset bydel og pleie- og omsorgssjefen i Sankt Hanshaugen bydel, og håper de kan spre det videre til kolleger og eldre de møter i sitt arbeid.
  • x