Nyheter

Nyhetsbrev mars 2017
Her kan du lese om generalforsamling, nytt styre, drift, økonomi og forsøk på å skaffe flere midler til drift.

Ekstraordinær generalforsamling

Forslaget om å nedlegge organisasjonen grunnet usikker økonomi, ble nedstemt av telefonvennene som var til stede på ekstraordinær generalforsamling 12.1.. Flere av dem holdt også personlige innlegg om den store betydningen av telefonvenn-tilbudet. Telefonvennene mente at man ikke kan legge ned organisasjonen før man eventuelt skulle få en kraftig nedskjæring i den offentlige støtten.
Det sittende styret ønsket som en følge av avstemmingen å trekke seg.

 

Ordinær generalforsamling
28. februar ble det valgt et nytt styre i Telefonkontakt bestående kun av telefon-venner. De er følgende:
Stein Solberg (tidligere styreleder fram til 2012), Tove Hellerud, Grete Mostue (var med i forrige styre), Ingrid Salmi (var med i forrige styre) og Karin Smedheim. Det er også valgt to vararepresentanter.
Vi ønsker å takke for støtte og engasjement fra mange av våre telefonvener gjennom denne krevende prosessen!

 

Drift
Vi jobber videre som før og har blant annet gjennomført mer enn tyve koblinger så langt i år. Vi har fortsatt en del ledige telefonvenner, inkludert noen som er helt nye. Vi har vært på flere informasjons-besøk og kontaktet lokalaviser for å få til reportasjer om telefonvenner. Vi legger ut småsaker på www.facebook.com/telefonkontakt.no., blant annet små intervjuer med telefonvenner. NB: du trenger ikke å ha facebook-konto for å lese denne siden!

 

Økonomi/støttebrev
Vi har hatt flere år med anstrengt økonomi etter at Oslo kommune kuttet sin årlige støtte på en halv million kroner. Støtten vi får fra Helsedirektoratet legger opp til at vi må skaffe omtrent 20 % av driftsmidlene selv for å kunne drive videre. Vi har blant annet søkt flere veldedige stiftelser, uten resultat. Vi har sendt brev til våre telefonvenner og ber om frivillig støtte til driften av organisasjonen.

 

 

Miniportrett Trånd (58) fra Oslo
Trånd har vært telefonvenn helt siden 1992, og har siden 2002 ringt fast til en eldre dame i Oslo.

-Hvorfor ble du en telefonvenn, og hva er erfaringene dine så langt?
-Jeg har alltid hatt god kontakt med eldre mennesker, både privat og gjennom jobben. Så da jeg skiftet jobb for ca 30 år siden og endret fokus, savnet jeg noe av denne kontakten med eldre mennesker. Jeg slo to fluer i en smekk og ble telefonvenn, og behovet for denne kontakten ble dekket, ikke bare hos meg. Erfaringen med telefonsamtalene er som ved andre samtaler; det styrker og gleder, - det å dele noe med andre mennesker.

 

Om ensomhet i media
I Aftenposten 20.3. skriver kommentator Helene Skjeggestad om ensomhet blant eldre under overskriften «Norge kan ikke kjøpe seg ut av ensomheten», som handler om hvordan utfordringene med eldrebølgen, sosial isolasjon, og betydningen av frivillig innsats. Saken kan lese her: www.aftenposten.no/meninger/kommentar/-Norge-kan-ikke-kjope-seg-ut-av-ensomheten--Helene-Skjeggestad-617204b.html

Publisert 20.03.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  editor
Source : 


  • Vi har fått brev om at tilskuddet fra Helsedirektoratet for 2017 blir halvert, noe som dessverre gjør det umulig å drive Telefonkontakt videre. Under styremøtet den 20. juni ble det derfor formelt vedtatt å nedlegge Telefonkontakt, etter 46 års drift. Vi regner med at mer enn seks tusen eldre og uføre har hatt gleden og tryggheten ved å ha en fast telefonvenn gjennom årene, og ønsker å takke alle telefonvenner for en viktig innsats mot ensomhet!
  • Telefonkontakt er avhengig av å spre kunnskapen om telefonvenn-tilbudet til sentrale personer som arbeider med eldre. Vi har nylig vært på informasjonsbesøk hos seniorveileder i Furuset bydel og pleie- og omsorgssjefen i Sankt Hanshaugen bydel, og håper de kan spre det videre til kolleger og eldre de møter i sitt arbeid.
  • x