Velkommen

NB: Telefonkontakt har på grunn av dårlig økonomi vedtatt nedleggelse av organisasjonen den 20. juni.
Alle brukere og telefonvenner har mottatt brev om dette.

 

 

Telefonkontakt for eldre og uføre har som hovedoppgave å formidle telefonvenner til hjemmeboende eldre og uføre i Norge.

En telefonvenn kan bringe glede og trivsel inn i livet til mennesker som av flere årsaker ikke kommer seg så mye ut blant andre.

Telefonkontakt er et supplement til de kommunale hjemmetjenestene som i dag tilbys eldre og uføre i alle aldre. Telefonkontakt er et viktig forebyggende tiltak innen frivillig omsorgsarbeid. Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Tlf: 22 41 02 30
E-post:

Besøk oss på Facebook: