Velkommen

Telefonkontakt for eldre og uføre har som hovedoppgave å formidle telefonvenner til hjemmeboende eldre og uføre i Norge.

En telefonvenn kan bringe glede og trivsel inn i livet til mennesker som av flere årsaker ikke kommer seg så mye ut blant andre.

Telefonkontakt er et supplement til de kommunale hjemmetjenestene som i dag tilbys eldre og uføre i alle aldre. Telefonkontakt er et viktig forebyggende tiltak innen frivillig omsorgsarbeid. Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Tlf: 22 41 02 30
E-post:

Besøk oss på Facebook: